Disclaimers
Medische Disclaimer

De verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer nooit professioneel medisch advies en vraag steeds raad en advies aan een professionele arts of geneesheer voor u een behandeling, medicatie of supplementen start.

Wegmetpds verkoopt geen medicatie of supplementen. Wij bieden advies, voornamelijk voedingsadvies op basis van rapporten, e-boeks, audio files en video’s.

Wegmetpds is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor advies, loop van de behandeling, diagnose of enige andere informatie, diensten of producten die u verkrijgt via deze site.

Persoonlijke Disclaimer

Ik ben geen arts. De door mij verstrekte informatie is gebaseerd op 6 jaar van persoonlijke ervaring, testen, experimenteren en het lezen van tientallen boeken omtrent het menselijke lichaam en voeding. Aanbevelingen over voeding, supplementen of levensstijl dienen te worden besproken tussen u en uw arts.

No Cure No Pay Disclaimer

De klant heeft recht op een geld terug garantie van 30 dagen indien de klant het programma eerlijk heeft geprobeerd. De geld terug garantie kan niet voor de eerste 14 dagen na aankoop van het programma aangevraagd worden. De reden hierachter is logisch. Iedereen verschilt en iedereen heeft dan ook een andere herstel en reactie periode op het programma.

Wanneer een klant na 1 dag zijn geld terug vraagt wijst dit erop dat de klant het programma niet heeft geimplementeerd. Het is onmogelijk om het programma op één dag duidelijk te lezen en volledig te implementeren aangezien de wijziging van voeding al enkele dagen in beslag neemt. Klanten die na 1 dag hun geld terug vragen hebben dan ook het programma nog niet geprobeerd en proberen misbruik te maken van onze geld terug garantie. Dit staat WegMetPDS dan ook niet toe.

Daarom wordt pas na 14 dagen na de aankoop van het programma een geld terug garantie toegestaan omdat na 14 dagen de klant reeds resultaat moet zien, zoniet, dan heeft de klant recht op een terugbetaling van zijn aankoopbedrag.

Bescherming van het Copyright Disclaimer

WegMetPDS verbiedt het ten strengste om producten van WegMetPDS gratis weg te geven of op het internet te publiceren. Zowel digitaal, fysiek, via cd, dvd of enig welke vorm van schending van het copyright wordt ten strengste rechterlijk bestraft met een boete van minimaal €25.000, enkel wanneer uitdrukkelijk op het product wordt vermeld dat gratis distributie toegelaten is, mag dit product gratis uitgedeeld worden of op het internet worden geplaatst.

Schending van het copyright door de inhoud van de WegMetPDS producten te gebruiken in eigen producties, of dit nu pdf, odt, word producten of dvd, cd, audio producten zijn of enig elke vorm, worden nog strenger bestraft. Wanneer inhoud van de WegMetPDS producten, wetenschappelijke onderzoeken, artikelen, gratis rapporten, video’s op youtube, in het leden gedeelte of enig welke inhoud van WegMetPDS gestolen wordt voor eigen publicaties, zal dit zonder waarschuwing rechterlijk bestraft worden met een minimale boete van €50.000.

Resultaten Disclaimer

Alle succesverhalen weergegeven op onze website, blog, e-boeks, rapporten en video’s zijn echt en doorgestuurd door klanten. Geen van deze succesverhalen zijn aangekocht noch nagemaakt. Er is geen garantie dat u dezelfde resultaten als weergegeven succesverhalen ontvangt aangezien deze verschillen per individu.

Zoals bij alles kunnen de resultaten variëren en is gebaseerd op verscheidene aspecten zoals uw individuele capaciteit, ervaring, de mogelijkheid om actie te ondernemen en het niveau van het verlangen. Er zijn geen garanties met betrekking tot de mate van succes die zich kunnen voordoen. Elk individu zijn succes hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Het gebruik van onze informatie, producten en diensten  moet worden gebaseerd op uw eigen diligentie en u bent akkoord dat ons bedrijf niet aansprakelijk is voor enig succes of falen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de aankoop en het gebruik van onze informatie, producten en diensten.

Laatste update:1 november 2011